Muskö 10 april

Start mål vid vid rinken Muskö idrottsplats bredvid Muskö skola.

Hitta hit: http://kartor.eniro.se/m/3VDAm

Löpande information hittas här: https://www.facebook.com/events/1685768578337550/

Anmälan öppen från 10.00.

Gemensam start 12.00.

Varvet mäter 2.3 km
1 varv P/F 10-12.
2 varv P/F 13-14, F 15-16, D50, D-sport.
4 varv H 50, P 15-16, D J, D 30, D 40, H Sport
5 varv H 40, D senior
6 varv H-J, H 30
7 varv H-Senior


För de som vill prova vår pumptrackbana så ligger den i anslutning till målet.

 

Anmälan sker här:

http://ext.nytatime.se/register/?race=kZ3zmYSCZa4WAMPRz&l=se