Rönninge 17 april

Säsongsfinal

Banan är till viss del omdragen och är nu nedkortad till 3,4 km. De härligt flowiga häll-partierna är kvar och en skrubbsårsframkallande grussektion tillagd.

Löpande info: https://www.facebook.com/events/1705941366358572/permalink/1705941706358538/

Hitta hit:

https://maps.here.com/directions/drive/mylocation/R%C3%B6nninge,-Sverige:59.2,17.7333?map=59.2,17.70858,12,normal&fb_locale=sv_SE&x=ep

Rönninge
Anmälan:
http://ext.nytatime.se/register/?race=SWeNueJawKJktGhg3&l=se